Nordic Destination

Destinationsudvikling

Nordic Destination modner jeres destination ved at koble politisk strategi med lokale
oplevelses- og fødevarevirksomheder. Vi finder og opkvalificerer de stedbundne
kvaliteter og skaber autentiske narrativer. Resultatet er unikke oplevelsesprodukter,
som appellerer til den moderne turist.

Rådgivning

Nordic Destination rådgiver kommuner og andre offentlige organisationer om pakketering af lokale oplevelser, som skaber vækst og markedsføringsværdi i deres destination. Vores tilgang er strategisk, og vi har stor erfaring i at skabe samarbejdsrelationer, iværksætteri og finansiering.

Turisme

Nordic Destination er klar til at modne og udvikle jeres stedbundne kvaliteter. Vi skaber synergi og professionaliserer hele værdikæden, så den pakketerede løsning bliver attraktiv for den moderne turist.

Forretningsudvikling

Nordic Destination har øje for de mindre producenters udfordringer, og vi sikrer, at de bliver gearet til vækst, både gennem klynge- og innovationsforløb og med viden om finansiering, digitalisering og markedsføring.

Fødevarer

Nordic Destination hjælper lokale producenter med innovation, forretningsudvikling og netværk, så de kan indgå i den oplevelsesøkonomiske ramme, som understøtter den kommunale strategi.

Hvem er I? Hvem vil I være?

Som destination har I allerede nogle unikke kendetegn. Måske vil I gerne stå skarpere, måske vil I gerne stå for noget andet. Ud fra en grundig analyse af jeres styrker, tilbud og fyrtårne hjælper vi jer med at skabe retning, så jeres fortælling bliver tydelig og afspejler den kommunale vækst- og turismestrategi.

Vi sikrer et solidt overblik over jeres lokale aktører og får fødevareproducenter/-produkter og aktiviteter til at indgå som stærke stemmer i fortællingen om jeres destination. Resultatet er en samlet og professionel oplevelsespakke, som skaber vækst og unikke oplevelser i området.

BÆREDYGTIG LOKALTURISME

Hos Nordic Destination er vi eksperter i lokal turismeudvikling. Vores tilgang er resultatorienteret, og med afsæt i en analyse af destinationens styrker, fortællinger, oplevelser og aktører udvikler vi økonomisk bæredygtige oplevelsespakker med udgangspunkt i jeres unikke særtræk – menneskene, erhvervslivet, kulturen, naturen og historien.


Vi er bindeleddet mellem kommunale afdelinger, destinationsselskaber,
erhvervshuse, lokale fødevareproducenter og aktører inden for oplevelsesindustrien.
Vi sikrer, at alle trækker i samme retning, og vi tænker stort.


Vores projekter er synergiprojekter, og vi er gode til at spotte mulige samarbejder og
finansiering. Derfor lykkes vi. Vores projekter er langtidsholdbare, fordi de både er autentiske, gennemtænkte, meningsfulde og udviklet med henblik på at give afkast fra dag ét.

Lokale oplevelser med gæsten i centrum

  

Når vi udvikler kvalitetsoplevelser, som er unikke for besøget i jeres destination, så er det ikke bare destinationens kendetegn, vi har for øje. Vi er meget opmærksomme på den moderne turist og de krav, forventninger og forbehold, denne gæst møder op med.

Den moderne turist er på en livsrejse. En rejse, som skal kunne indgå i personens fortælling om sig selv. Derfor er kvalitet og unikke særpræg dét, der efterspørges. Sammen med jer udvikler vi unikke oplevelsespakker, som er lige til at tappe ind i for den gæst, der besøger jeres destination. Vi tænker hele vejen rundt og sammensætter en interessant, unik og indbydende oplevelse, som er professionaliseret i alle led – fra booking til tak for i dag.

Kontakt os

Adresse: Munkebakken 17, 8400 Ebeltoft
Telefon: (45) 6165 7365
Email: thomas@nordic-destination.com

Tilbud ønskes?

Vi giver gerne et tilbud på rådgivning, forretningsudvikling, workshops og udviklingsprojekter.

Følg vores arbejde

Copyright © All Rights Reserved.