S1 s2

Turisme

Autentisk turisme


Det handler om at få de bedste ting til at mødes og indramme det hele i én samlet oplevelse. At få gæsten til at føle, at vedkommende bliver inviteret indenfor og får noget helt unikt – hvad enten det er en lokalproduceret fødevare, en vandretur med en lokal guide eller noget helt tredje. Gæsten skal mærke, se, smage og forstå området på en helt ny måde. En autentisk måde. Vi har stor respekt for de lokale aktører, og det er vigtigt, at de får lov til at være medskabende. De repræsenterer den dna, destinationen vil brande sig på – og derfor skal de være tydelige. Vi hjælper med forretningsudvikling, så producenterne kan bidrage ind i en oplevelsesøkonomisk kontekst, vækste og samtidig bevare deres autenticitet.

Vi skaber den turisme, den moderne turist efterspørger: Nemlig professionelle pakketeringer af kvalitetsoplevelser, som er unikke for den pågældende destination. Vi griber og opkvalificerer de stedbundne kvaliteter, så de samlet set fremstår som en tydelig, sammenhængende og unik fortælling om området.


Hvad har vi gjort for andre?


Med et sandt Blue Ocean-projekt har vi hjulpet firmaet Bjergcamp ind i en helt ny forretningsmodel. Bjergcamp havde tidligere mange små og individuelle outdoor- aktiviteter, som der skulle bruges meget tid på. Nu satses der i stedet på et nyt high- end-segment i samarbejde med godser, slotte og konferencecentre. Oplevelsesproduktet er i dag firmaevents i luksuriøse outdoor-opgivelser med bespisning fra lokale restauranter. Ved at samarbejde og produktudvikle på tværs af aktivitets-, turisme- og fødevarevirksomheder bliver der skabt narrativer rundt om oplevelsen. Det skaber merværdi hos både gæster og virksomhederne, og derfor står Bjergcamp i dag med en bæredygtig strategi, både i forhold til miljø og økonomi. Projektet er gennemført med økonomisk støtte fra erhvervshuset.


Faciliterede kvalitetsoplevelser


Den moderne turist er villig til at betale for følelsen af at opleve noget, som ikke fås andre steder. Derfor rykker vi på alle parametre, når vi tænker hele vejen rundt om oplevelsesproduktet. Det får enkeltelementerne til at fremstå i et samlet hele – svampene og urterne, som den lokale guide fortalte om på turen gennem skoven, møder man igen på tallerknen om aftenen på byens restaurant. Det handler om at skabe faciliterede kvalitetsoplevelser, hvor fødevarer og turisme møder outdoor, kultur og gourmet.


Lad os tage på en rejse sammen!


Nordic Destination er klar til at modne og udvikle jeres stedbundne kvaliteter. Vi skaber synergi og professionaliserer hele værdikæden, så den pakketerede løsning bliver attraktiv for den moderne turist. Kontakt os i dag, og lad os gøre jeres område til en bæredygtig destination.


Destinationer rækker ud over kommunegrænser


Man har ikke nødvendigvis det hele selv, til gengæld har man alt, når man går sammen. Der er en stigende tendens til, at kommuner gensidigt gør brug af hinandens styrker og muligheder. Hos Nordic Destination faciliterer vi dialogmøder og workshops på tværs af kommuner med det formål at sikre retning og strategi i tværkommunale projekter. Vi samler og forener lokale aktører og kvaliteter, så de supplerer og understøtter hinanden. På den måde spiller kommunerne sammen som én stærk og karakterfuld destination. Vi får spirende idéer til at gro.

Når den overordnede strategi er lagt, er det vigtigt, at producenter og aktører kan spille med – og fortsætte med det. Derfor modner vi også dette led med etablering af klynger, udviklingsforløb, hjælp til finansiering mv. Det er med til at sikre, at potentialer gribes og modnes i rette tid, og at de tværkommunale projekter bliver bæredygtige på den lange bane.


Kontakt os

Adresse: Munkebakken 17, 8400 Ebeltoft
Telefon: (45) 6165 7365
Email: thomas@nordic-destination.com

Tilbud ønskes?

Vi giver gerne et tilbud på rådgivning, forretningsudvikling, workshops og udviklingsprojekter.

Følg vores arbejde

Copyright © All Rights Reserved.